باز کردن پیچ های محکم (قفل شده)

گاهی اوقات برای باز کردن پیچ ها و مهره ها مشکلاتی مانند قفل شدن پیچ و مهره یا زنگ زدگی و یا ایجاد رسوب و جرم در پیچ موجب می شود باز شدن پیچ ها با مشکل مواجه شود. به طوری که با ابزار و روش های معمول امکان باز شدن پیچ وجود نداشته باشد.

در این آموزش تمامی روش های موجود برای باز کردن پیچ های قفل شده و زنگ زده بررسی می شود. پس از مطالعه این آموزش دیگر پیچی نمی تواند برای شما مانع شود.

در ابتدا از گرما، روغن و ضربه زدن استفاده کنید

ضربه زدن موجب از بین رفتن زنگار و رسوبات اطراف پیچ و مهره ها می شود به طوری که امکان چرخش پیچ درون شیارها را فراهم می کند. ضربه زدن اگر همراه با حرارت دادن پیچ که موجب انبساط پیچ می شود و همچنین روغن کاری پیچ و سطوحی که پیچ با آن درگیر است باشد، سبب تسهیل و روان شدن حرکت پیچ می شود.

استفاده از آچار قابل تنظیم

اگر چه این ابزار برای پیچ های سرگرد کاربرد ندارد اما می تواند برای پیچ های سر چند گوشه بسیار مفید باشد. توجه کنید آچار را به صورت دقیق با سر پیچ تنظیم کنید به طوری که جای لقی نداشته باشد و با سر آچار تقریباً قفل شده باشد. هر چه طول دسته آچار بزرگتر باشد، قدرت اهرمی افزایش پیدا کرده و پیچ راحت تر باز می شود.

بازکردن پیچ های قفل شده
بازکردن پیچ های قفل شده

استفاده از آچار بوکس

آچارهای بوکسی نیز ابزاری مناسب جهت باز کردن پیچ های قفل شده می باشند. اما ممکن است این ابزار در اختیار همه قرار نداشته باشد. نکته مهم در استفاده از آچار قابل تنظیم و آچار بوکس این است که اگر پیچ در مقابل این ابزار مقاومت زیادی نشان داد و باز نشد، فشار بیش از حد به آچار وارد نکنید، چرا که امکان شکسته شدن آچار در فشارهای بیش از حد توان وجود دارد.

صاف کردن لبه های پیچ

اگر پیچ از نوع سر گرد می باشد و و شیار سر پیچ درچار خوردگی شده و پیچ گوشتی در آن قرار نمی گیرد می توانید دو سمت پیچ را به صورت موازی صاف کنید و سپس با آچار قابل تنظیم اقدام به باز کردن پیچ نمایید. صاف کردن دو سمت پیچ می تواند توسط اره آهن بر و یا ضربه توسط چکش و پیچ گوشتی ایجاد شود.

بازکردن پیچ های قفل شده
بازکردن پیچ های قفل شده

ایجاد شکاف روی پیچ

این روش بیشتر برای پیچ های سرگرد با شیار های دوسو و یا چهار سو انجام می شود. درصورتی که شیارهای روی پیچ دچار خوردگی شده و امکان گردش پیچ گوشتی وجود ندارد و یا پیچ گوشتی به دلیل نازکی قدرت باز کردن این پیچ را ندارد، می توانید با اره آهن بر شکاف های روی پیچ را عمیق تر نمود یا حتی شکاف جدیدی روی پیچ ایجاد کرد تا امکان درگیری عمیق تر پیچ گوشتی با پیچ و یا امکان استفاده از پیچ گوشتی عمیق تری را فراهم نمود.

استفاده از انبر قفلی

اگر شکاف های پیچ خورده شده بود و امکان استفاده از پیچ گوشتی وجود نداشت از انبر قفلی برای پیچاندن پیچ استفاده کنید. اما توجه کنید که فقط دو یا سه فرصت برای استفاده از انبر قفلی دارید زیرا این روش موجب از بین رفتن سر پیچ می شود. پس با دقت و احتیاط از انبر قفلی استفاده کنید و همچنین بهتر است از این روش همراه با گرم کردن پیچ و روغن های نفوذ پذیر استفاده شود.

بازکردن پیچ های قفل شده
بازکردن پیچ های قفل شده

استفاده از پیچ گوشتی و آچار فرانسه

در صورتی که پیچ زنگ شده و شکاف روی پیچ نیز دچار خوردگی شده است ابتدا سر یک پیچ گوشتی بزرگتر را روی شکاف پیچ قرار دهید و با چکش به پشت آن بکوبید به طوری که سر پیچ گوشتی در شکاف پیچ کاملاً جا شود و سپس با یک آچار قابل تنظیم به عنوان اهرم استفاده کرده تا امکان حرکت چرخشی پیچ بوجود آید.

استفاده از مته

در صورتی که هیچ یک موارد فوق برای شما کارساز نشد از مته برای استخراج پیچ از بدنه استفاده کنید. این روش کمی مخرب است اما می تواند کل پیچ را از جایگاه خود تخلیه کند.

بازکردن پیچ های قفل شده
بازکردن پیچ های قفل شده

ضربه با پیچ گوشتی و سفت کردن پیچ

سر پیچ گوشتی را در شیار پیچ قرار دهید و با چکش محکم از پشت پیچ گوشتی ضربه بزنید. این کار باعث جابجایی شیارهای پیچ شده و در نتیجه قفل پیچ را باز می کند. همچنین می توانید علاوه بر ضربه پیچ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید ! شاید اینجا از خود بپرسید این کار موجب سفت شدن پیچ می شود. بله این عمل موجب می شود پیچ از شیارهای قفل شده خود خارج شود و همین امر موجب رهایی و باز شدن پیچ می شود.

توجه نمایید، در این روش از پیچ گوشتی های محکم و مقاوم استفاده شود زیرا ضربه به پیچ گوشتی ممکن است موجب شکستن پیچ گوشتی شود.

استفاده از بنزین، سرکه، روغن

در آخرین گزینه ما اولین گزینه ای که باید استفاده شود را مطرح می کنیم ! بله درست است قبل از امتحان تمامی موارد ذکر شده اول این روش را امتحان کنید. این روش خیلی خیلی ساده و خیلی کارآمد است.

بنزین : در این روش کمی بنزین به پیچ و اطراف پیچ بریزید، پیچ به دلیل نفوذ پذیری و همچنین چرب بودن کمک بسیار زیادی در نرم شدن پیچ و خارج شدن از حالت قفل می کند با این روش ساده بسیاری از پیچ ها بدون نیاز به روش های فوق باز می شوند.

سرکه : سرکه برای پیچ های بدون آبکاری که دچار خوردگی، زنگ زدگی یا دچار رسوب و جرم گرفتگی شده اند یک معجزه گر است. کمی سرکه را به پیچ و اطراف آن بریزید و پس از چند دقیقه امتحان کنید. این روش برای پیچ های دستگاه های که به مدت زیادی باز نشده اند بسیار مناسب است. سرکه با جرم زدایی و زنگ زدایی و همچنین نفوذ پذیری زیاد خود بسیاری از پیچ های قفل شده را رها می کند. استفاده از سرکه را پیش از تمامی موارد ذکر شده توصیه می کنیم.

روغن : روغن کاری پیچ و اطراف آن نیز کمک زیادی که نرم شدن پیچ از حالت قفل می کند. توجه داشته باشید که از روغنی استفاده شود که نفوذ پذیری مناسبی داشته باشد تا این کار برای شما تسهیل شود.