تعطیلی ۱۷۵ کارخانه تولید پیچ و مهره طی ۱۵ سال گذشته

1400-7-20 09:16:28 +00:00

رئیس اتحادیه پیچ و مهره فروشان گفت: در حال حاضر در کشور فقط ۵۰ درصد از کالای پیچ و مهره تولید داخلی می‌شود و ۵۰ درصد دیگر را از طریق واردات تأمین کرده که این واردات به‌سختی انجام می‌شود.

تعطیلی ۱۷۵ کارخانه تولید پیچ و مهره طی ۱۵ سال گذشته1400-7-20 09:16:28 +00:00
Go to Top