سوپر آلیاژها

By |1400-7-20 09:27:02 +00:00بهمن 24, 1399|صنعتی, فن آوری|

همانطور که از نام سوپر آلیاژها مشخص هست پیچ های ساخته شده ازآلیاژهای فوق العاده، مقاومت مکانیکی، پایداری سطح، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خزش در دماهای بالا را دارند.

 1

Go to Top