سوپر آلیاژها

1400-7-20 09:27:02 +00:00

همانطور که از نام سوپر آلیاژها مشخص هست پیچ های ساخته شده ازآلیاژهای فوق العاده، مقاومت مکانیکی، پایداری سطح، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خزش در دماهای بالا را دارند.

سوپر آلیاژها1400-7-20 09:27:02 +00:00
Go to Top