واشر آج دار

By |1401-3-27 18:01:54 +00:00خرداد 27, 1401|آموزشی|

واشرهای آج دار، واشرهایی با قابلیتی ویژه هستند که مقاومت بسیار بالایی در برابر نیروهای وارده، خوردگی شیمیایی و ... دارند.