دانستنی ها1402-6-21 18:09:46 +00:00
Loading...

اگر در صنعت خود ایده ای دارید، ما در کنار شما هستیم

قیمت روز فلزات
24 1399

سوپر آلیاژها

By |صنعتی, فن آوری|

همانطور که از نام سوپر آلیاژها مشخص هست پیچ های ساخته شده ازآلیاژهای فوق العاده، مقاومت مکانیکی، پایداری سطح، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خزش در دماهای بالا را دارند.

11 1399

راﺑﻄﻪ ﮔﺸﺘﺎور- ﻧﻴﺮو در ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

By |صنعتی|

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺸـﺘﺎور ﻳـﻚ روش ﻋﻤـﻮﻣﻰ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اى ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮوى داﺧﻠﻰ ﭘﻴﭻ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

11 1399

یارانه پرداختی قیمت برق به صنایع بزرگ کاهش یافت

By |اخبار|

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، یارانه قیمت برق تنها برای صنایع بزرگ کاهش یافته و این موضوع شامل حال صنایع کوچک و متوسط نمی شود و نباید بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها باشد.

16 1394

بولت میکر ( Bolt Maker ) چیست ؟

By |صنعتی|

دستگاهی جهت تولید انواع مختلفی از پیچ ، پرچ ، پین و ... می باشد که با توانایی و سرعت بالای خود امکان تولید و ضرب تیراژهای انبوه را برای کارگاه ها و کارخانه های تولیدی فراهم می آورد.

22 1400

تفاوت پیچ خودکار و پیچ سر مته ای

By |صنعتی|

تفاوت پیچ خودکار با پیچ سرمته ای در چیست؟ عدم آگاهی از این تفاوت ها در بسیاری موارد استفاده کنندگان از این نوع پیچ های خودکار را با خطا در انتخاب و سفارش مواجه کرده است.

15 1394

بازار آهن شاد آباد تهران

By |صنعتی|

درباره بازار آهن شاد آباد بازار آهن شاد آباد واقع در جنوب غرب شهر تهران از بزرگ ترین بازارهای موجود  استان تهران می باشد. بر خلاف نام این بازار که در ابتدا ممکن است این تصویر را در ذهن

Go to Top