پیچ خودکار

By |1400-8-14 19:11:26 +00:00مهر 27, 1400|صنعتی|

پیچ های خودکار دارای تنوع بسیاری بوده و کاربردهای مختلفی دارند از جمله پیچ های مخروطی شکل که دارای رزوه های بزرگ هستند و از مقاومت زیادی برخوردارند به طوری که از این پیچ می توان در لبه قطعات چوبی استفاده نمود زیرا احتمال شکست پیچ بسیار کم می باشد.

 1

تفاوت پیچ خودکار و پیچ سر مته ای

By |1400-7-27 13:39:39 +00:00مهر 22, 1400|صنعتی|

تفاوت پیچ خودکار با پیچ سرمته ای در چیست؟ عدم آگاهی از این تفاوت ها در بسیاری موارد استفاده کنندگان از این نوع پیچ های خودکار را با خطا در انتخاب و سفارش مواجه کرده است.

 0

Go to Top