پیچ خودکار

1400-8-14 19:11:26 +00:00

پیچ های خودکار دارای تنوع بسیاری بوده و کاربردهای مختلفی دارند از جمله پیچ های مخروطی شکل که دارای رزوه های بزرگ هستند و از مقاومت زیادی برخوردارند به طوری که از این پیچ می توان در لبه قطعات چوبی استفاده نمود زیرا احتمال شکست پیچ بسیار کم می باشد.

پیچ خودکار1400-8-14 19:11:26 +00:00

تفاوت پیچ خودکار و پیچ سر مته ای

1400-7-27 13:39:39 +00:00

تفاوت پیچ خودکار با پیچ سرمته ای در چیست؟ عدم آگاهی از این تفاوت ها در بسیاری موارد استفاده کنندگان از این نوع پیچ های خودکار را با خطا در انتخاب و سفارش مواجه کرده است.

تفاوت پیچ خودکار و پیچ سر مته ای1400-7-27 13:39:39 +00:00
Go to Top