پیدا شدن یک کیلو پیچ و مهره در شکم بیمار اورژانسی

By |1400-8-11 19:36:48 +00:00آبان 11, 1400|اخبار|

پزشکان از شکم یک مرد در لیتوانی بیش از یک کیلوگرم پیچ، مهره، میخ و چاقو بیرون آورده‌اند.