پیچ استوانه ای

By |1400-7-20 09:20:17 +00:00خرداد 3, 1400|صنعتی|

از پیچ های استوانه ای برای سوار کردن یا اتصال قطعات مختلف روی یکدیگر و نیز تنظیم ( کالیبراسیون) دستگاه‌های صنعتی و یا جهت انتقال حرکت استفاده می‌شود.

دیدگاه‌ها برای پیچ استوانه ای بسته هستند

آبکاری پیچ و مهره

By |1400-7-20 09:20:54 +00:00اردیبهشت 17, 1400|صنعتی|

هر چند که پوشش روی از فولاد گالوانیزه شده در برابر خوردگی محافظت می کند، اما به محض تماس قطعه گالوانیزه شده با سایر اجزای فلزی سازه، خطر خوردگی گالوانیکی با تشکیل یک زوج دوفلزی وجود خواهد داشت

دیدگاه‌ها برای آبکاری پیچ و مهره بسته هستند

Go to Top