اسباب بازی های ساخته شده با پیچ و مهره

پیچ و مهره ها، اتصال دهنده ها و قطعات مشابه و پرکاربرد همراه پیچ ها مانند واشرها، پین و پرچ ها و … از جمله قطعات بسیار پرکاربرد در تمام صنایع می باشند. در مطالب قبلی در سایت پیچ آرین توضیحات جامعی در مورد این قطعات و اتصال دهنده ها به صورت عمومی و تخصصی ارائه شده است در این نوشته به کاربردهای دیگر پیچ و مهره که در واقع می تواند کاربرد فرعی و غیر تخصصی از این اتصال دهنده ها باشد عنوان می شود.

آثار هنری ساخته شده با پیچ ها سالیان زیادی است که در به صورت تخصصی توسط هنرمندان این حوزه طراحی و ساخته می شود. اعتبار این آثار تا جایی پیش رفته که شرکت در گالری های مدون هنری و دیده شدن توسط نقادان و متخصصان هنری جزو اهداف هنرمندان این حوزه شده است.

به هر ترتیب پیچ ها به صورت گسترده ای در زندگی انسان وارد شده اند. ابتدا در صنعت، سپس پزشکی و بعد از آن در هنر و ساخت اسباب بازی و … .

گسترده استفاده از پیچ ها در هنر و صنعت اسباب بازی و … بیش از آن است که در این نوشته کوتاه بگنجد و این مطلب صرفاً جهت گسترده تر شدن افق دید خواننده در مورد اتصال دهنده ها به ویژه پیچ و مهره می باشد که بخشی از آن در این ویدئو قابل مشاهده می باشد.