پیچ خودکار

1400-8-14 19:11:26 +00:00

پیچ های خودکار دارای تنوع بسیاری بوده و کاربردهای مختلفی دارند از جمله پیچ های مخروطی شکل که دارای رزوه های بزرگ هستند و از مقاومت زیادی برخوردارند به طوری که از این پیچ می توان در لبه قطعات چوبی استفاده نمود زیرا احتمال شکست پیچ بسیار کم می باشد.

پیچ خودکار1400-8-14 19:11:26 +00:00

تفاوت پیچ خودکار و پیچ سر مته ای

1400-7-27 13:39:39 +00:00

تفاوت پیچ خودکار با پیچ سرمته ای در چیست؟ عدم آگاهی از این تفاوت ها در بسیاری موارد استفاده کنندگان از این نوع پیچ های خودکار را با خطا در انتخاب و سفارش مواجه کرده است.

تفاوت پیچ خودکار و پیچ سر مته ای1400-7-27 13:39:39 +00:00

پیچ آلن باسر (سر آلنی)

1400-7-20 09:15:27 +00:00

پیچ های آلن با سر یا سر آلنی پیچ هایی با سوراخ شش ضلعی برای قرار گرفتن آچار آلن در سر خود هستند. وجود سر آلن خور در این پیچ ها این امکان را فراهم می کند که قابلیت باز و بسته شدن در فضاهای کوچک یا نامناسب را داشته باشد

پیچ آلن باسر (سر آلنی)1400-7-20 09:15:27 +00:00

اتصال دهنده ها در صنعت هوا فضا

1400-7-20 09:17:41 +00:00

دستیابی به سفرهای هوایی از فیزیک و مهندسی و همچنین رعایت دقیق استانداردهای طراحی و ساخت با کیفیت بالا و دقیق نیاز دارد که در این مقاله به صورت مختصر و کلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

اتصال دهنده ها در صنعت هوا فضا1400-7-20 09:17:41 +00:00

پیچ ها و اتصال دهنده های مورد استفاده در راه آهن

1400-7-20 09:18:28 +00:00

پیچ و مهره های راه آهن را می توان به انواع مختلفی طبقه بندی نمود؛ از جمله، پیچ دکمه ای، پیچ سر بیضی، پیچ گردن الماس، پیچ مخصوی ریلی NF F50-008، پیچ ماهی، پیچ گیره، پیچ لنگر، پیچ گیره T و سایر پیچ و مهره های ویژه این صنعت.

پیچ ها و اتصال دهنده های مورد استفاده در راه آهن1400-7-20 09:18:28 +00:00

آبکاری پیچ و مهره

1400-7-20 09:20:54 +00:00

هر چند که پوشش روی از فولاد گالوانیزه شده در برابر خوردگی محافظت می کند، اما به محض تماس قطعه گالوانیزه شده با سایر اجزای فلزی سازه، خطر خوردگی گالوانیکی با تشکیل یک زوج دوفلزی وجود خواهد داشت

آبکاری پیچ و مهره1400-7-20 09:20:54 +00:00

شهرک های صنعتی بزرگ جهان

1400-7-20 09:21:13 +00:00

بسیاری ازکشورهای جهان که به توسعه خود توجه دارند با سرمایه گذاری های کلان سعی در توسعه و ایجاد شهرک های صنعتی خود با اهداف جذب سرمایه های خارجی را دارند.

شهرک های صنعتی بزرگ جهان1400-7-20 09:21:13 +00:00

بررسی تأثیر عمق نفوذ پیچ

1400-7-20 09:21:29 +00:00

در این تحقیق تأثیر عمق نفوذ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک انجام شد.نتایج نشان داد که با افزایش عمق نفوذ پیچ از 6 به 12 میلیمتر، توان نگهداری پیچ افزایش می یابد.

بررسی تأثیر عمق نفوذ پیچ1400-7-20 09:21:29 +00:00

سازه های پیچ و مهره

1400-7-20 09:22:11 +00:00

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه های ﻓﻮﻻدی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎزه ها ﺑﻮده و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سازه های پیچ و مهره1400-7-20 09:22:11 +00:00
Go to Top