دانستنی ها1400-10-10 15:06:48 +00:00
Loading...

اگر در صنعت خود ایده ای دارید، ما در کنار شما هستیم

قیمت روز فلزات
13 1400

اسباب بازی های ساخته شده با پیچ و مهره

By |آموزشی|

پیچ ها به صورت گسترده ای در زندگی انسان وارد شده اند. ابتدا در صنعت، سپس پزشکی و بعد از آن در هنر و ساخت اسباب بازی و ... .

24 1400

اتصال دهنده های مورد استفاده در صنعت خودرو

By |صنعتی|

اصول استفاده از پیچ و مهره ها، بست ها، واشرها و ... در ساخت خودرو نیاز به مطالعه جامعی دارد. ما در این مقاله به صورت کلی در این مورد خواهیم پرداخت.

11 1400

پیدا شدن یک کیلو پیچ و مهره در شکم بیمار اورژانسی

By |اخبار|

پزشکان از شکم یک مرد در لیتوانی بیش از یک کیلوگرم پیچ، مهره، میخ و چاقو بیرون آورده‌اند.

Go to Top