تورم نقطه به نقطه تولید کننده صنعتی به ۷۷ درصد رسید

مرکز آمار اعلام کرد: میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٧٧.٣ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری به نقل از مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ۲۱.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ٩.٩ واحد درصد کاهش دارد. در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در فصل مورد بررسی کم‌ترین تورم فصلی مربوط به انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (٥.٤ درصد) و تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (٦.٩ درصد) و بیش‌ترین آن به ترتیب مربوط به ساخت چوب و فرآورده‌های چوب و چوب‌پنبه و کالاها از نی و مواد حصیربافی (٣٧.٣ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (٣٧.١ درصد)، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی (٢٧.٢ درصد) ساخت منسوجات (٢٦.٤ درصد) و ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (٢٦.٣ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ۷۷.۳ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٧٧.٣ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل تابستان سال جاری ٤٦.١ درصد بوده است. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (٢٢.٩ درصد)، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (٢٦.٩ درصد) و ساخت سایر مصنوعات (٣٧.٣ درصد) و بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های صنعتی ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (١٧٦.٢ درصد)، ساخت فلزات پایه (١٣٩.٠ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (١٠٨.٨ درصد)، ساخت تجهیزات برقی (٩٣.٧ درصد) و ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (٩٠.٦ درصد) است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۷.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٣.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت (٤.٦ درصد) و بیش‌ترین آن به ترتیب مربوط به ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل (١٠٨.٨ درصد)، ساخت فلزات پایه (٨٣.٩ درصد)، ساخت مبلمان (٥٤.٤ درصد) و ساخت تجهیزات برقی (٥٣.٨ درصد) است.

منبع : مهر نیوز